Franchise Holders & Aaddress

Day Ceiling (10 pairs): Rs.1000/-

1.A.PARABRAHMAM.12803 @ BHIMAVARAM; Mobile: 7981955701

2.A.PARABRAHMAM.12804 @ BHIMAVARAM; Mobile: 7981955701

3.A.PARABRAHMAM.12828 @ BHIMAVARAM; Mobile: 7981955701

4.A.SRINIVASU.12814 @ JANGA REDDY GUDEM; Mobile: 7997120115

5.B.S.REDDY. 12858 @ JANGA REDDY GUDEM; Mobile: 9010966925

6.B.S.REDDY. 12937 @ JANGA REDDY GUDEM; Mobile: 9010966925

7.VEMULA VINOD.12916 @ KADDAPA; Mobile: 9393211588

8.V.V.RAMA RAO.13660 @ KHAMMAM; Mobile: 8500915250

9.K.KUMARA SWAMY.13691 @ BHIMAVARAM; Mobile: 8688344999

10.CH.ARUNA.12824 @ ELURU; Mobile: 9063525522

11.S.VIJAYA LAXMI .18669 @ THADIKALAPUDI; Mobile: 9848790821

12.A.PARABRAHMAM.13692 @ BHIMAVARAM; Mobile: 7981955701

13.V.V.RAMA RAO.13660 @ KHAMMAM; Mobile: 8500915250

14.T.DASAVATHARAM.13406 @ BHIMAVARAM; Mobile: 9951961059

15.A.SRINIVASU.12914 @ THADEPALLI GUDEM; Mobile: 7997120115

16.BOLLAM GOVINDA RAJU .19307 @ BHIMAVARAM; Mobile: 9963425438

17.M.V.SYAM KUMAR.12856 @ NIDADAVOLU; Mobile: 9247242780

18.CH.ARUNA .18926 @ ELURU; Mobile: 9063525522

19.P.JACOB.12910 @ BHIMAVARAM; Mobile: 7981955701

20.V.BHOGESWARA RAO.19951 @ BHIMAVARAM; Mobile: 8184888133

21.LANKA HEMANTH KUMAR.13740 @ BHIMAVARAM; Mobile: 9912535865

22.B.VIJAY KUMAR.20009 @ ANTERVEDI ,E.GODAVARI.DT; Mobile: 9704556558

23.A.SRINIVASU.12800 @ THADEPALLI GUDEM ; Mobile: 7997120115

24.KENGUVA NAGA MANI.20199 @ VIJAYAWADA; Mobile: 9573935109

Day Ceiling (15 pairs) : Rs.1,500/-

1.A.SRINIVASU.12802 @ THADEPALLI GUDEM; Mobile: 7997120115

2.T.KRISHNA.12789 @ KARIMNAGAR; Mobile: 9966919191

Day Ceiling (20 pairs): Rs.2,000/-

1.THAKUR.12797 @ SOLAN-HIMACHAL PRADESH; Mobile: 9394016668

2.A.PARABRAHMAM.12803 @ BHIMAVARAM; Mobile: 7981955701

3.A.PARABRAHMAM.12831 @ BHIMAVARAM; Mobile: 7981955701

4.P.JACOB.12909 @ BHIMAVARAM; Mobile: 8519963776

5.G.DURGA PRASAD.19482 @ BHIMAVARAM; Mobile: 9603789608

Day Ceiling (25 pairs): Rs.2,500/-

1.A.SRINIVASU.12780 @ THADEPALLI GUDEM ; Mobile: 7997120115

Day Ceiling (50 pairs): Rs.5,000/-

***

Day Ceiling (100 pairs): Rs.1,00,00/-