Franchise Holders

Day Ceiling - 10 pairs / Rs.1000/-

1.A.PARABRAHMAM,12828 @ BHIMAVARAM;

2.A.PARABRAHMAM,13692 @ BHIMAVARAM;

3.A.SRINIVASU,12814 @ THADE PALLI GUDEM;

4.B.S.REDDY,12858 @ JANGA REDDY GUDEM;

5.B.S.REDDY,12937 @ JANGA REDDY GUDEM;

6.VEMULA VINOD,12916 @ KADAPA;

7.VELUPULA.V.RAMA RAO,13660 @ KHAMMAM;

8.K.KUMARA SWAMY,13691@ BHIMAVARAM;

9.CH.ARUNA,12824 @ ELURU;

10.SURE VIJAYA LAXMI 18669 @ THADIKALAPUDI;

11.T.DASAVATHARAM,13406 @ BHIMAVARAM;

12.A.SRINIVASU,18670 @ THADEPALLI GUDEM;

13.BOLLAM GOVINDA RAJU,19307 @ BHIMAVARAM;

14.M.R.V.SYAM KUMAR,12856 @NIDADAVOLU;

15.CH.ARUNA,18926 @ ELURU;

16.P.JACOB,12910 @ BHIMAVARAM;

17.V.BHOGESWARA RAO,19951 @ BHIMAVARAM;

18.LANKA HEMANTH KUMAR,13740 @ BHIMAVARAM;

19.B.VIJAY KUMAR,20009 @ ANTERVEDI;

20.A.SRINIVASU,12914 @ THADEPALLI GUDEM;

21.KENGUVA NAGA MANI,20199 @ VIJAYAWADA;

22.P.SATYA VATHI,19856 @ NEELADRI PURAM;

23.KARTHA JAGADEESH,12849 @ NIDADAVOLU;

24.M.RAMBABU,20511 @ UNGUTUR;

25.K.NARESH,20065 @ A.VEMAVARAM;

26.KARTHA JAGADEESH,13439 @ RAJAHMUNDRY

27.V.KEZIA MANI,13401 @ VIZAIWADA;

28.PILLI ANANDA RAJU,18803 @ NALLAJERLA;

29.A.SRINIVASU,18671@ THADEPALLI GUDEM;

30.A.SRINIVASU,19998 @ THADEPALLI GUDEM;

31.KAKI SYAMA KUMAR,20928 @ NIDADAVOLU;

32.D.MALLISWARI,21420 @ TIRUPATHI;

33.K.RADHA KUMARI,12801 @ VISAKHAPATNAM;

34.P.JOKAB,12911 @ BHIMAVARAM;

35.D.VENKATA RAO,19524 @ NIDADAVOLU;

36.CH.ARUNA,18928 @ ELURU;

37.CH.ARUNA,18927 @ ELURU;

38.PAILA VENKATA RAMANA ,12823 @ VIZAIWADA;

39. VENKATA RAO ,12776 @ VIZAINAGARAM;

( 10 pairs / 15 pairs / 20 pairs )

Franchise Holders in AP : Contact No.- 7997120115